מלון לוט -ים המלח

לדף הקודם

רקע: אזור קבלה, המתנה ולובי קומה ראשונה.
גודל: 250 מ"ר
מיקום: ים המלח.
מלון לוט -ים המלח 10

מלון לוט -ים המלח 9

מלון לוט -ים המלח 8

מלון לוט -ים המלח 7

מלון לוט -ים המלח 6

מלון לוט -ים המלח 5
מלון לוט -ים המלח 4

מלון לוט -ים המלח 3

לדף הקודם